Kuidas üüritulu ettemaksu teenus toimib?

Sõlmime Sinu ja Sinu üürnikuga üürilepingud. Seejärel maksame Sulle või Sinu ettevõttele kuni 80% üürilepingu väärtusest ettemaksuna. Sinu senine üürnik maksab edaspidi igakuist üüri otse meile. 20% üürist maksame Sulle igakuiste üürimaksetena.

Korduma kippuvad küsimused
 • Mida tähendab "muuda oma üürilepingud rahaks"? See tähendab, et Hoovi tuleb Sinule üürnikuks ja maksab üürilepingu perioodi eest üüri ettemaksuna välja ning Sinu praegusest üürnikust saab Hoovi allüürnik, kes hakkab igakuiselt üüri meile maksma.
 • Kuidas erineb Hoovi teenus laenu võtmisest? Laenu puhul sõlmib laenuvõtja laenuandjaga laenulepingu, mis võib olla, aga ei pea olema varaga tagatud. Iga laen on finantskohustus ja laenuvõtja maksab laenu ja intressid tagasi laenumaksetena. Hoovi võtab oma klientidelt kinnisvara üürilepingu alusel üürile ning maksab selle eest üüri. Erinevalt laenust ei ole üür finantskohustus, vaid sissetulek. Üürileandja mingeid laenumakseid Hoovile ei maksa.
 • Kas Hoovi maksab mulle kogu lepinguperioodi eest üüri korraga ettemaksuna? Me maksame ettemaksuna 80% lepinguperioodi üürisummast. Ülejäänud 20% maksame me Sinule igakuiselt regulaarsete üürimaksetena.
 • Miks 80% ettemaksuna ja 20% igakuiste maksetena? Meile on oluline, et üürileandjale jääks üüripinnast ka regulaarne rahavoog alles aitamaks teenindada laenumakseid ning säilitamaks huvi ka allüürniku maksekäitumise vastu.
 • Millal maksab Hoovi mulle üüri ettemaksu välja? Samal päeval, mil üürileandja ja üürnik on omalt poolt üürilepingud Hooviga allkirjastanud ning meile edastanud.
 • Kuidas toimub ettemaksu ja ülejäänud 20% üüri arvestamine ja maksmine? Oletame, et sul on 500-eurose kuuüüriga üüripind ning sa soovid võtta meilt 36 kuu üüri ettemaksu. 500 eurost 20% ehk 100€ maksame me sulle igakuiselt. Ülejäänud 36*400€ = 14 400€ miinus meie teenustasu maksame me sulle ettemaksuna.
 • Millal toimub nende igakuiste maksete tasumine? Hoovi maksab Sinule igakuist üüri hiljemalt käimasolevale kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.
 • Kas üürilepingu Hooviga saab sõlmida ainult üüripinna registrijärgne omanik? Jah.
 • Kuidas ma põhjendan oma senisele üürnikule tema üürilepingu muutumist? Hoovi pakub ka arvekeskuse- ja inkassoteenust. Üürnikule saab lepingu muutumist põhjendada nende teenuste kasutuselevõtuga.
 • Mis on Hoovi arvekeskus ja kui palju see maksab? Arvekeskuse kasutamisel suunab üürileandja kõik üüripinnaga seotud teenusepakkujate ja ühistu arved meie emailile invoices(a)hoovi.ee, meie moodustame nende alusel koondarve, esitame arve üürnikule, saadame vajadusel meeldetuletusi ning tasume vastavate teenusepakkujate ja ühistu arved ise. Teenustasu on 2,50€ kuus iga üüripinna kohta. Arvekeskust saab kasutada ka sõltumatult Hoovi põhiteenusest.
 • Kas minu senine üürnik saab jätkata üürilepingut Hooviga ka seni kehtinud üürilepingu tingimustel? Saab küll. Me saame teievahelise seni kehtinud üürilepingu üle tuua ning üürniku jaoks muutuvad ainult üürileandja rekvisiidid, kogu ülejäänud leping jääb samaks. Kuna see on meile täiendav lisatöö, siis selle eest lisandub teenustasu 29€.
 • Kas üürileping allüürnikuga saab olla ka lühem kui minu üürileping Hooviga? Saab küll.
 • Aga pikem? Saab olla ka pikem või isegi tähtajatu.
 • Mis saab siis kui üürileping allüürnikega lõppeb/üürnikud kolivad välja/ma ei leia uusi üürnikke? Sellisel juhul pead Sina kui üürileandja tasuma meile edasi lepingus kokkulepitud üüri kuni uute üürnike leidmiseni.
 • Mis saab siis kui allüürnikud muutuvad maksejõuetuks? Sellisel juhul pead Sina kui üürileandja tasuma meile edasi lepingus kokkulepitud üüri kuni uute maksejõuliste üürnike leidmiseni. Kui sa oled lepingu sõlmimisel valinud lisateenusena ka Hoovi inkassoteenuse, siis menetleme meie üürniku võlga - teeme meeldetuletuskõnesid, registreerimine maksehäire ning lõpuks nõuame võlgnevuse kohtutäituri kaudu välja. Kui üürnik on võlgnevuse tasunud, siis me tagastame Sulle vahepealse perioodi eest makstud üüri.
 • Kas Hoovi vastutab ka allüürniku poolt tekitatud kahjustuste eest? Kuna allüürnik on välja valitud Sinu kui üürileandja poolt, siis meie tema käitumise eest ei vastuta. Kahjunõude saab allüürnikule esitada tavapäraselt ning tõendada seda näiteks üleandmis-vastuvõtmisaktiga. Hoovi inkassoteenuse kasutamise korral menetleme meie kahjunõuet samal viisil nagu üüri- või kõrvalkulude võlgnevust.
 • Kui palju maksab Hoovi inkassoteenus? 2,50€/kuus üürilepingu kohta. Inkassoteenust saab kasutada ka sõltumatult Hoovi põhiteenusest.
 • Kas ma saan Hoovi ja allüürniku vahelisele lepingule lisada ka endapoolse üleandmis-vastuvõtmisakti, mis dokumenteerib üüripinna seisukorda? Saad küll, üleandmis-vastuvõtuakti lisamine on tasuta.
 • Kinnisvara kuulub minule eraisikuna, kas Hoovi saab maksta üüri ka minu ettevõttele? Saab küll. Enamik meie kliente omabki üürikinnisvara eraisikuna ning kogub üüri ettevõttena.
 • Kas ma saan üüritulu ettemaksu teenust kasutada ka siis, kui minu üürnik on juriidiline isik? Saab küll, kuid praegusel hetkel saab üüripinnaks olla ainult elamispind ning üürilepinguna saab kasutada ainult meie standardset elamispinna üürilepingut. Samuti peab üürnikuks olev ettevõte omama aktiivset majandustegevust.
 • Kas üürileandja ja üürnik saavad olla sama juriidiline isik või samale omanikule kuuluvad juriidilised isikud? Sellist lepinguvarianti me ei paku.
 • Mida on üüripinna omanikul üürilepingu ja ettemaksu saamiseks vaja? Digiallkirjastamise võimalust ID-kaardi, SmartID või Mobiil-ID-ga ja üürnikku, kes saab samuti lepingu digitaalselt allkirjastada.
 • Kui kaua võtab Hooviga üürilepingu sõlmimine aega? Me saadame üürilepingud täidetud kujul kohe pärast taotluse esitamist. Nii pea kui Sina ja Sinu üürnik omalt poolt lepingud allkirjastate saame ka ettemaksu välja maksta.
 • Kas ma pean ettemaksu saamiseks esitama Hoovile ka äriplaani või aastaaruanded kui kinnisvara kuulub minu ettevõttele? Lisadokumente esitama ei pea.
 • Kas ma pean Hoovile andma ka isikliku käenduse kui kinnisvara kuulub minu ettevõttele? Isiklikku käendust vaja ei ole.
 • Kas Hoovi saab maksta üüri ettemaksu ka minu elukaaslasele/lapsele/sugulasele? Me saame üüri maksta ainult üürikinnisvara omanikule, kaasomanikule või nende kontrolli all olevale ettevõttele.
 • Kas ma saan lepingu sõlmida ka siis, kui mul ei ole veel üürnikku? Me saame Sulle saata üürilepingud ning Sinu tulevane üürnik saab üürilepingu sõlmida otse meiega, üüri maksame me Sinule välja siis kui ka allüürnik on meiega üürilepingu allkirjastanud.
 • Millistes linnades on Hoovi teenused saadaval? Kõikjal üle Eesti.
 • Mul ei ole ID-kaardiga allkirjastamise võimalust, kuidas veel saab üürilepingu allkirjastada? Allkirjastada saab ka Smart-ID või Mobiil-IDga.
 • Mis saab kui ma tahan poole üürilepingu pealt üüripinna maha müüa? Sellisel juhul pead Sa meile tagasi maksma 80% meie poolt kasutama jäänud üüriperioodi üürisummast. Mingeid leppetrahve ei lisandu.
 • Aga kui ostja on nõus üürilepingut täpselt samadel tingimustel jätkama? Sellisel juhul ei pea Sina meile midagi tagasi maksma ning üürileping jätkub lihtsalt uue omanikuga. Uus omanik peab tasuma meile lepingutasu 75€, kuna me peame olemasolevat lepingut uuendama.
 • Kas ma pean ka tulumaksu maksma kui Hoovi maksab üüri minule kui eraisikule? Eraldi tulumaksu tasuma ei pea, vastavalt Tulumaksuseadusele peab üürnikuks olev ettevõte eraisikust üürileandja eest ise tulumaksu kinni pidama ja Maksuametile üle kandma. Tulumaks arvestatakse ettemaksult ja igakuiselt üürilt automaatselt maha.
 • Millise maksumääraga Hoovi eraisikust üürileandja puhul tulumaksu kinni peab? Tulumaksu peab kinni pidama 20% maksumääraga, aga sellest arvestatakse aasta lõpus tuludeklaratsiooni täites automaatselt 20% maha ning tagastatakse üürileandjale.
 • Kas ma saan allüürnike üüri lepingu jooksul tõsta? Allüürnike nõusolekul saab üüri tõsta küll. Suurenenud üüri saab välja võtta täiendava ettemaksuna või ka igakuiste maksetena.
 • Kas allüürnike üüri saab ka vähendada? Saab küll, aga tekkinud vahe peab sellisel juhul üürileandja ise igakuiselt tasuma.
 • Kas ma saan allüürnikele anda ka üürimaksete tasumisel ajapikendust kui nad seda paluvad? Saab küll, aga sellisel juhul pead Sina kui üürileandja ikkagi meile lepingus kokku lepitud kuupäevaks üüri üürnike eest tasuma ning meid sellisest kokkuleppest teavitama. Kui üürnikud tasuvad üüri tagantjärele ära, siis me kanname Sinu poolt makstud üüri Sulle tagasi.
 • Millisel kuupäeval peavad üürnikud Hoovile igakuiselt üüri maksma? Üüri maksetähtajaks on vaikimisi tasumisele kuuluva kuu 10. kuupäev. Üürilepingus saab vajadusel kokku leppida ka teistsuguse maksetähtpäeva. Vaikimisi maksetähtajast erineva kuupäeva seadmine tähendab meile raamatupidamises lisatööd ning selle eest lisandub teenustasu 19€
 • Kuidas toimub kõrvalkulude ja kommunaalarvete maksmine allüürnike poolt? Kui Sa kasutad meie arvekeskuse teenust, siis saad sa kõik arved suunata meie e-mailile invoices(a)hoovi.ee. Meie esitame Sinu üürnikele koondarve, saadame meeldetuletusi ning tasume teenusepakkujatele ise. Kui Sa ei soovi meie arvekeskust kasutada, siis toimub kommunaalarvete tasumine Sinu ja allüürnike omavahelise kokkuleppe alusel.
 • Mis saab kui ma kasutan Hoovi arvekeskust ja üürnikud ei maksa kommunaalarveid tähtaegselt? Sellisel juhul saadame me üürnikele meeldetuletusi. Kui sa kasutad paralleelselt ka meie inkassoteenust, siis hakkame me tegelema ka võlamenetlusega.
 • Mis saab kui ma unustan edastada kommunaalarved Hoovile tähtaegselt? Kui Sa oled arvete edastamisega hilinenud ning meie ei saa selletõttu arveid üürnikele õigeks ajaks edastada, siis meie ei vastuta võimalike viiviste eest. Viiviste tasumist ei saa sellisel juhul nõuda ka allüürnikult, seega pead Sina kui üürileandja viivised vastavatele teenusepakkujatele tasuma. Viivised me saame arvestada maha Sinule makstavast igakuisest üürist ning need ise teenusepakkujatele tasuda.
 • Kas tulevikus saab ka üürilepingut Hooviga enne lepingu lõpptähtaega muuta? Saab muuta, kui tingimused jäävad olulisel määral samaks.
 • Miks maksis Hoovi mulle kuu lõpus vähem üüri kui 20% kuuüürist moodustama peaks? Igakuisest üürist arvestame me maha lepinguhaldustasu 2,50€. Samuti võib esimene laekumine olla väiksemas summas kui esimene lepingukuu ei olnud täielik kuu.
 • Mul ei ole praegusel hetkel vajadust üüritulu ettemaksu järele, aga ma tahaks tagada, et mul on kiiresti kasutatav krediidiliin olemas juhuks kui mul on seda vaja. Sa saad kasutada oma üürnikuga üürilepingu sõlmimiseks meie standardset lepingupõhja ja liituda meie arvekeskuse teenusega ning kui sul on vaja ettemaksu kasutada, siis saame me kogu protsessi teha veelgi kiiremini, kuna leping üürnikuga ei vaja enam täiendavat muutmist.
 • Kas ma saan Hoovi üüritulu ettemaksu teenust kasutada ka siis, kui üüripind on soetatud KredExi käendusega? Meie ei kontrolli kuidas on üüripind soetatud ega jaga oma üürilepingupartnerite infot ühegi kolmanda osapoolega. KredExi lepingutingimuste järgimine on iga inimese enda vastutus.
 • Kas ma saan üüritulu ettemaksuna välja võtta ka siis kui ma kasutan teiste üürikinnisvara valdkonnas tegutsevate Eesti startuppide nagu Bidrento ja Rendin teenuseid? Meile teadaolevalt ei ole ühtegi põhjust miks üüritulu ettemaksu ei saa kasutada paralleelselt teiste ettevõtete teenustega.