Kuidas üürinõude  müümine käib?

Kui Sul on eraisiku või ettevõttega olemasolev üürileping või plaan see sõlmida, saad üürilepingu nõudeõiguse Hoovile müüa. Ei vaja üürniku nõusolekut.
Sina esitad meile olemasoleva või sõlmitava üürilepingu ja sõlmid meiega nõude loovutamise lepingu. Lepingu sõlmimise ajal ei tohi üürnik olla võlas.
Meie teeme Sulle iga kuu Sinu soovitud kuupäeval üüri- ja kõrvalkulude makseid (ka üürniku võlgujäämise korral) või tasume tulevase üüri osaliselt või täielikult ettemaksuna (miinus meie teenustasu).
Meie esitame iga kuu üürnikule ise koondarve, kogume igakuist üüri ja kõrvalkulusid ning saadame meeldetuletusi. Võlgujäämise korral tegeleme ise võlamenetlusega.

Millised on teenuse tingimused?

Hinnapakkumine

Hinnapakkumise küsimiseks ei pea kontot looma. Lihtsalt esita andmed ja saadame pakkumise. Ankeedi täitmine võtab keskmiselt 3 minutit. Kui tingimused sobivad, siis saad kohe ka lepingu allkirjastada. Ettemaksu maksame kohe pärast lepingu allkirjastamist.

Üürileping

Sul on vaja elamu- või äripinda või selle edasiüürimise õigusega üürilepingut ning oma olemasoleva üürnikuga digiallkirjastatud või skännitud üürilepingut. Kui üürileping puudub, saame ettemaksu välja maksta, aga kuni üürniku leidmiseni on hinnastamine kallim.

Üürnik

Üürnik võib olla eraisik või ettevõte. Üürnik ei pea omalt poolt midagi tegema. Kuna tegemist on VõS § 164 mõistes nõude loovutamisega, mitte lepingu muutmisega, siis ei pea üürnik nõusolekut andma. Sina jääd jätkuvalt üürileandjaks. Lepingu sõlmimise ajal ei tohi üürnik olla võlas.

Korduma kippuvad küsimused

 • Mida tähendab "muuda oma üürilepingud rahaks"? See tähendab, et Hoovi ostab Sinu olemasoleva üürilepingu tähtajalise nõudeõiguse ja maksab üürilepingu perioodi eest kogu tulevase üürisumma ettemaksuna või igakuiste garanteeritud maksetena. Üürnik ei pea eraldi nõusolekut andma ega omalt poolt mingeid lisaliigutusi tegema. Sellist nõude müümise teenust nimetatakse ka faktooringuks.
 • Mida tähendab "garanteeritud üürilaekumised"? Kui Sa müüd oma üürilepingu nõudeõiguse Hoovile, siis meie maksame Sinule iga kuu lepingus kokkulepitud kuupäeval kokkulepitud üürisumma ja kõrvalkulud. Kui üürnik jääb võlgu, siis tegeleme meie ise võlamenetlusega. Sinule maksame jätkuvalt kuni üürilepingu lõpuni igakuiseid makseid edasi.
 • Kas minu üürnik peab ka omalt poolt midagi allkirjastama või nõusoleku andma? Üürnik ei pea omalt poolt ühtegi lisaliigutust tegema, sest tema jaoks jääb üürileping endiseks. Üürnikule tuleb siiski edastada üürimaksete tegemiseks HOOVI pangarekvisiidid. Nõudeõiguse loovutamine toimub vastavalt Võlaõigusseaduse § 164 ning tegemist ei ole lepingu muutmisega.
 • Kes saab olla HOOVI kliendiks? Hoovi kliendiks saab olla ettevõte, kes omab üürikinnisvara või üürib ettevõttele mittekuuluvat kinnisvara edasi.
 • Kes võib olla üürilepingus üürnikuks? Üürnik võib olla eraisik, juriidiline isik või omaniku enda ettevõte. Üürnik ei tohi olla lepingu sõlmimise ajal võlas.
 • Kas ma saan üüritulu ettemaksu kasutada ka siis, kui kinnisvara ei kuulu minule? Kui Sinul on kinnisvaraomanikuga pikaajaline üürileping ning Sa üürid kinnisvara allüüri korras edasi, siis saad müüa meile Sinu ja allüürniku vahelise üürilepingu nõudeõiguse.
 • Kas üüritulu ettemaksu teenust saab kasutada ka äripinna väljaüürimisel? Saab küll.
 • Kas üüritulu ettemaksu teenusega kaasneb ka hindamisakti tellimine ja hüpoteegi seadmine? Hindamisakti, hüpoteegi seadmist ega notaris käimist HOOVI teenusega ei kaasne.
 • Millal maksab Hoovi mulle üüri ettemaksu välja? Ettemaksu maksame välja kohe pärast lepingu sõlmimist.
 • Kinnisvara kuulub minule eraisikuna, kas Hoovi saab maksta üüri ka minu ettevõttele? Saab küll. Enamik meie kliente omabki üürikinnisvara eraisikuna ning koguvad üüri ettevõttena.
 • Kas ma saan üüritulu ettemaksu teenust kasutada ka eraisikuna? Ettemaksu saame välja maksta ainult ettevõttele.
 • Milline on HOOVI faktooringuteenuse regressinõue? Otseselt tagasiostmise nõuet meie teenuse puhul ei ole. Üürileandja käendab ainult igakuiseid laekumisi.
 • Mis on Hoovi üürigarantii ja kui palju see maksab? Üürigarantii kasutamisel saadab omanik üüriarve ning kommunaalide koondarve emailile rental.invoices(a)hoovi.ee, esitame arve üürnikule, saadame vajadusel meeldetuletusi. Tasume omanikule üüriarve ja kommunaalide koondarve maksekuupäeval, sõltumata üürniku maksest. Teenustasu on alates 1% üüri ja kommunaalide kogusummast kuus iga üüripinna kohta.
 • Kas üüritulu ettemaksu teenust saab kasutada ka siis, kui mul on üürnikuga tähtajatu üürileping? Saab küll.
 • Mis saab siis kui üürileping allüürnikega lõppeb/üürnikud kolivad välja/ma ei leia uusi üürnikke? Sellisel juhul pead Sina kui üürileandja tasuma meile edasi lepingus kokkulepitud üüri kuni uute üürnike leidmiseni.
 • Kas Hoovi vastutab ka allüürniku poolt tekitatud kahjustuste eest? Hoovi ei muutu üürisuhtes üürileandjaks, vaid omandab üürinõude, mille alusel anname Sinule ettemaksu krediidina. Sina jääd edasi üürileandjaks. Kahjunõude saab allüürnikule esitada tavapäraselt ning tõendada seda näiteks üleandmis-vastuvõtmisaktiga.
 • Mida on üüripinna omanikul üürilepingu ja ettemaksu saamiseks vaja? Digiallkirjastamise võimalust ID-kaardi, SmartID või Mobiil-ID-ga ning kehtivat üürilepingut.
 • Kui kaua võtab Hooviga lepingu sõlmimine aega? Kui mingeid lisakontrolle ega täpsustusi vaja ei ole, siis saab lepingu allkirjastada ja ettemaksu kätte vähem kui tund aega pärast taotluse esitamist HOOVILE.
 • Kas ma pean ettemaksu saamiseks esitama Hoovile ka äriplaani või aastaaruanded kui kinnisvara kuulub minu ettevõttele? Ei pea.
 • Kas ma pean Hoovile andma ka isikliku käenduse kui kinnisvara kuulub minu ettevõttele? Enamasti sellistel juhtudel isiklikku käendust vaja ei ole. Lisakäenduse korral saame siiski pakkuda paremat hinnastamist.
 • Kas ma saan ettemaksulepingu sõlmida ka siis, kui mul ei ole veel üürnikku? Saab küll, kuid sellisel juhul võib kapitali hind olla kõrgem. Pärast üürniku leidmist muutub ka hinnastamine soodsamaks.
 • Mul ei ole ID-kaardiga allkirjastamise võimalust, kuidas veel saab lepingu allkirjastada? Allkirjastada saab ka Smart-ID või Mobiil-IDga.
 • Mis saab kui ma tahan poole üürilepingu pealt üüripinna maha müüa? Sellisel juhul pead Sina maksma üürniku asemel igakuiseid makseid.
 • Kas ma saan oma üürnike jaoks üüri lepingu jooksul tõsta? Üürnike nõusolekul saab üüri tõsta küll. Suurenenud üüri saab välja võtta täiendava ettemaksuna või ka igakuiste maksetena.
 • Kas üüri saab ka vähendada? Saab küll, aga tekkinud vahe peab sellisel juhul üürileandja ise igakuiselt tasuma.
 • Kas ma saan allüürnikele anda ka üürimaksete tasumisel ajapikendust kui nad seda paluvad? Saab küll, aga sellisel juhul pead Sina kui üürileandja ikkagi meile lepingus kokku lepitud kuupäevaks üüri üürnike eest tasuma ning meid sellisest kokkuleppest teavitama. Kui üürnikud tasuvad üüri tagantjärele ära, siis me kanname Sinu poolt makstud üüri Sulle tagasi.
 • Kuidas toimub kõrvalkulude ja kommunaalarvete maksmine allüürnike poolt? Kui Sa kasutad meie üürigarantii teenust, siis tuleb üüriarve ning kommunaalide koondarve saata meie e-mailile rental.invoices(a)hoovi.ee. Meie maksame sulle arved maksekuupäeval ning esitame Sinu üürnikele arved edasi. Vajadusel saadame meeldetuletusi ise. Kui Sa ei soovi meie üürigarantiid kasutada, siis toimub kommunaalarvete tasumine Sinu ja üürnike omavahelise kokkuleppe alusel.
 • Mis saab kui ma kasutan Hoovi üürigarantiid ja üürnikud ei maksa kommunaalarveid tähtaegselt? Meie tasume sulle kommunaalide arve maksetähtajal. Üürnikult makse saamisega tegeleme ise ning saadame meeldetuletusi.
 • Mis saab kui ma kasutan üürigarantiid ja unustan edastada kommunaalarved Hoovile tähtaegselt? Kui Sa oled arvete edastamisega hilinenud ning meie ei saa selletõttu arveid üürnikele õigeks ajaks edastada, siis meie ei vastuta võimalike viiviste eest. Viiviste tasumist ei saa sellisel juhul nõuda ka üürnikult, seega pead Sina kui üürileandja viivised vastavatele teenusepakkujatele tasuma. Viivised me saame arvestada maha Sinule makstavast igakuisest üürist ning need ise teenusepakkujatele tasuda.
 • Kas ma saan Hoovi üüritulu ettemaksu teenust kasutada ka siis, kui üüripind on soetatud KredExi käendusega? Meil puudub ligipääs kinnisvara soetamist puudutavale infole ning me ei küsi seda ka klientide käest. KredExi lepingutingimuste järgimine on iga inimese enda vastutus.
 • Kas ma saan üüritulu ettemaksuna välja võtta ka siis kui ma kasutan teiste üürikinnisvara valdkonnas tegutsevate Eesti startuppide nagu Bidrento ja Rendin teenuseid? Saab küll.