Hinnakiri

Me teeme igale kliendile personaalse pakkumise ning lõplikku hinnastamist mõjutavad üüripinna üüripotentsiaal, asukoht, üüripindade arv, tehingu kogusumma, lepinguosaliste omavaheline seos, maksekäitumine ja üürnike arv.

Teenus
Hind
Üürigarantii
al. 1% üürist
Üüritulu ettemaksuna väljamaksmine
al. 5% üürist
Rahastamine ettevõttele (käibekapital)
al. 1,6% kuus
Rahastamine ettevõttele (stardikapital)
al. 2% kuus
Rahastamine ettevõttele kinnisvara tagatisel
al. 12% aastas
Laenude refinantseerimine ettevõttele
al. 0,9% kuus
Üüritulu ettemaksu lepingutasu
100€
Ettevõtte rahastamise lepingutasu
250€
Üürigarantii lepingutasu
0€
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
0€

Näidistehingud

Näide 1. Üürileandja on ettevõte, kes soovib tagada oma üürilaekumised üürilepingus kokku lepitud kuupäeval. Üürnik on hea maksekäitumise ajalooga eraisik. Üürileping on tähtajatu, igakuine üür on 500€ ja lepingus on maksepäev iga kuu 10. kuupäev.

Üürileandja müüb oma üürilepingu nõudeõiguse 12 kuuks Hoovile ja teavitab nõude loovutamisest üürnikku. Eraldi nõusolekut ega allkirja ei ole vaja üürnikult küsida. Hoovi teeb edaspidi üürileandjale iga kuu 10. kuupäeval 495€ suuruse väljamakse ja saadab üürnikule 10. kuupäevaks 500€ üüriarve.

Näide 2. Üürileandja on ettevõte, kellel on vaja üüripinna renoveerimise jaoks 10 000€ kapitali.

Üürileandja võtab Hoovilt üüritulu ettemaksu 10 000€ kolmeks aastaks, igakuise tagasimaksega 425€, viib renoveerimistööd 3 kuuga edukalt lõpule, leiab objektile 500€ üüriga üürniku ja sõlmib üürilepingu. Üürileandja esitab äsja sõlmitud üürilepingu Hoovile, loovutab selle nõudeõiguse ning tänu lisatagatisele väheneb igakuine tagasimakse 390€ peale. Eraldi nõusolekut ega allkirja ei ole vaja üürnikult küsida.

Näide 3. Üürileandja on ettevõte, kes soovib tagada oma üürilaekumised üürilepingus kokku lepitud kuupäeval. Üürnik on välismaalane. Üürileping on tähtajatu, igakuine üür on 500€ ja lepingus on maksepäev iga kuu 10. kuupäev.

Üürileandja müüb oma üürilepingu nõudeõiguse 12 kuuks Hoovile ja teavitab nõude loovutamisest üürnikku. Eraldi nõusolekut ega allkirja ei ole vaja üürnikult küsida. Hoovi teeb edaspidi üürileandjale iga kuu 10. kuupäeval 490€ suuruse väljamakse ja saadab üürnikule 10. kuupäevaks 500€ üüriarve. Pärast kolme kuud tekivad üürnikul makseraskused ning ta lõpetab üüri maksmise. Hoovi teeb üürileandjale jätkuvalt iga kuu 10. kuupäeval 490€ väljamakseid kuni üürilepingu lõpetamiseni.

Näide 4. Kinnisvaraomanik on ettevõte. Tegemist on äripinnaga ning üürnikuks on teine ettevõte. Igakuine üür on 785€ ning omanik vajab lühiajalisteks investeeringuteks 20 000€ lisakapitali.

Omanik müüb üürilepingu nõudeõiguse kolmeks aastaks Hoovile ning saab üüritulu ettemaksuna 20 000€. Eraldi nõusolekut ega allkirja ei ole vaja üürnikult küsida. 6 kuu pärast on kinnisvaraomanik oma projekti edukalt lõpule viinud, saanud pikaajalise investeerimislaenu, lõpetab Hooviga lepingu ennetähtaegselt ning tagastab 17 140€.

Näide 5. Kinnisvaraomanik on ettevõte, kes vajab 10 000€ käibekapitali. Üürnik on välismaalane. Üürileping on tähtajatu, igakuine üür on 550€ ja omanik on lisaks ettemaksule võtnud ka üürilaekumiste garantii.

Omanik müüb oma üürilepingu nõudeõiguse kaheks aastaks Hoovile ja teavitab nõude loovutamisest üürnikku. Eraldi nõusolekut ega allkirja ei ole vaja üürnikult küsida. Hoovi teeb omanikule 10 000€ suuruse väljamakse ja kogub üürnikult ise igakuist üüri. Pärast kolme kuud tekivad üürnikul makseraskused ning ta lõpetab üüri maksmise. Kuna omanik on võtnud lisaks ettemaksule ka üürilaekumiste garantii, ei pea ta kuni üürilepingu lõpuni ise tagasimaksete pärast muretsema.

Näide 6. Ettevõte võtab kinnisvara üürile ning üürib seda ise kallimalt edasi. Ettevõttel on 10 üürnikku, kes maksavad igakuiselt kokku 3000€ üüri. Äri laiendamiseks vajab omanik lisakapitali 20 000€.

Ettevõte müüb kõigi oma üürilepingute nõudeõigused 7 kuuks Hoovile ning saab tulevase üüritulu kohe 20 000€ ulatuses kätte. Eraldi nõusolekut ega allkirja ei ole vaja üheltki üürnikult küsida.