Hinnakiri

Laenu täielik ennetähtaegne tagastamine           
tasuta ühepäevase etteteatamisega
Laenu osaline ennetähtaegne tagastamine           
tasuta ühepäevase etteteatamisega
Maksekuupäeva muutmine
tasuta
Maksegraafiku pikkuse muutmine
tasuta
Maksepuhkuse vormistamine
tasuta
Maksepuhkuse vormistamine võlas laenule
1,9% summast + 59€
Võlas laenu refinantseerimine
1,9% summast + 59€
Hüpoteegi kustutamine/loovutamine
tasuta
Notariaalne toiming büroos kohapeal (Tallinnas)
200€
Notariaalne toiming büroos kohapeal
300€
Korduva makseteatise edastamine
5€
Ülesütlemise teatise edastamine
20€
Maksehäire edastamine
20€
Maksekäsu kiirmenetluse alustamine
50€
Saldopäring
tasuta
Saldopäring mineviku seisuga
25€
Muu raamatupidamislik päring
25€
Arve väljastamine võlas laenulepingule
25€
Makse liigutamine või tagastamine
10€
Laenu/käenduse ümbervormistamine teisele isikule      
1% laenujäägist
Digiallkirjastatud tõendi väljastamine
25€
Paberkandjal lepingu sõlmimine
50€