Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika

HOOVI GROUP OÜ (reg. kood 14494974) asukohaga Ahtri 6a, A korpus, 8. korrus, 10151 Tallinn (edaspidi “meie” ja „me“) opereerib veebiplatvormi https://www.hoovi.ee (edaspidi „teenus“)

Meie privaatsuspoliitika kirjeldab kuidas ja milliseid isikuandmeid me kogume, kasutame ja avaldame seoses meie teenuse kasutamisega ning kuidas me tagame sinu isikuandmete privaatsuse.

Sinu privaatsus on meile väga oluline ning me tagame sinu poolt meiega teenuse kasutamise raames jagatud andmete töötlemisprotsesside vastavuse isikuandmete kaitse seadusega („IKS“). Me töötleme sinu isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teenust ning samuti teenuse kvaliteedi parandamiseks uute arenduste tegemisel. Sina kui kasutaja annad meile õiguse töödelda oma isikuandmeid antud kasutustingimustes sätestatud viisil lisades linnukese taotlusprotsessi käigus vastavasse lahtrisse („Nõusutun kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga“).  Nõusoleku andmine on eeltingimus meie teenuse kasutamiseks ning ilma selleta ei saa me oma teenust pakkuda. Linnukese lisamisel nõusoleku lahtrisse kinnitad sa, et oled tutvunud antud dokumendiga ning nõustud kõikide siin loetletud õiguste ja kohustustega. Nõusoleku mitteandmisel või valeandmete esitamisel võime me keelduda teenuse pakkumisest.

Milliseid andmeid me võime teenuse kasutamise käigus koguda

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Sünniaeg
 • Isikukood
 • Kontaktandmed
 • Sugu
 • Juriidiline staatus Eesti Vabariigis
 • Ettevõtlusseosed
 • Info teovõimelisuse kohta
 • Ülalpeetavate arv
 • Juriidilise isiku omanike ja esindajate info
 • Omatavate kinnistute andmed
 • Andmed sissetuleku, olemasolevate kohustuste ja igakuiste kulutuste kohta
 • Küpsised ja digitaalsed kasutusandmed
 • Elukoha aadress
 • Sotsiaalmeediakontode olemasolu ja sisu
 • Avalikus domeenis olevad andmed (näiteks mainimised ametlikes teadaannetes)
 • Maksehäirete info
 • Pangakontode väljavõtted

Loetletud infot kogume me laenutaotluse esitanud ettevõtte esindaja kohta, kelle isikukood on märgitud taotluse ankeeti.

Lisaks võime me koguda andmeid kuidas sa meie digitaalset teenust kasutad, sealhulgas IP-aadress, brauseri tüüp ja -versioon, milliseid lehekülgi sa platvormil külastad, teenuse kasutamise aeg ning seadmepõhised unikaalsed identifikaatorid ja muu diagnostiline teave.

Me salvestame ka suhtluse info kui sa pöördud meie poole veebivormi, e-maili, telefoni või kirja teel. Selliseid andmeid kasutame me ennekõike teenuse toimimise parandamiseks.

Meie partnerid

Me jagame teenuse kasutamise käigus kogutud andmeid, s.h. isikuandmeid, järgnevate volitatud andmetöötlejatega:

 • Creditinfo Eesti AS
 • Krediidiregister OÜ
 • AS Pensionikeskus
 • Rahvastikuregister
 • Kinnistusraamat

Me majutame teenuse kasutamise käigus kogutud andmeid järgmiste teenusepakkujate serverites:

 • Amazon Web Services EMEA SARL
 • Fintech Market OÜ

Kõigi teenuse kasutajate isikuandmed salvestatakse ainult füüsiliselt Euroopa Liidus paiknevates serverites.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Me kogume ja töötleme sinu isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Hindamaks sinu finantsvõimekust laenu- ja käenduslepinguga võetud kohustuste täitmiseks
 • Arvutamaks maksehäire tekkimise tõenäosust laenumaksete tasumisel
 • Tuvastamaks pettust ja identiteedivargust
 • Et saaksime pakkuda ja hallata oma teenust
 • Teavitamaks sind muutustest meie teenuses
 • Parandamaks meie teenuse toimimist ja kättesaadavust
 • Meie teenuse kasutamise monitoorimiseks
 • Tehniliste tõrgete eemaldamiseks

Kui kauaks me sinu isikuandmeid salvestame

Sinu isikuandmete salvestamisel lähtume me järgnevatest põhimõtetest:

Kui sa sõlmid meiega laenulepingu:       
Andmed salvestatakse laenulepingu kestvuse ajaks + 10 aastat pärast lepingu lõppemist lähtuvalt Raamatupidamise seadusest.

Kui sa esitad meile taotluse, aga lepingut ei sõlmita::       
Andmed salvestatakse kuni 2 aastat pärast taotluse esitamise kuupäeva, et vältida topelt taotlemisi ja pettuseid.

Kui sul on meie platvormil kasutajakonto, siis andmed salvestatakse kasutajakonto olemasolu ajaks sõltumata eelpool loetletud tingimustest. Sa võid oma kasutajakonto igal hetkel kustutada.

Sinu õigused

Andmesubjektina on sul järgnevad õigused:

 • Sul on igal ajahetkel õigus pärida milliseid isikuandmeid me sinu kohta salvestanud oleme. Me vastame andmepäringutele     30 päeva jooksul.
 • Sul on õigus nõuda, et me parandaksime sind puudutavad ebakorretsed andmed.
 • Sul on õigus nõuda, et me kustutaksime sinu isiklikud andmed oma andmebaasist.
 • Sul on õigus nõuda, et me piiraksime sinu isikuandmete töötlemist.
 • Sul on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist igal ajahetkel.
 • Sul on õigus esitada Andmekaitseinspektsioonile kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta. Täpsema informatsiooni saamiseks kirjuta info@aki.ee või mine Andmekaitseinspektsiooni kodulehele www.aki.ee.
 • Sul on õigus võtta tagasi käesoleva privaatsuspoliitikaga antud nõusolek.
 • Me vastame kõigile eraisikute andmekaitset puudutavatele päringutele IKS-is sätestatud tingimustel.

Kõik isikuandmete kaitset puudutavad päringud saab saata: support@hoovi.ee

Vastutus valeandmete esitamise korral


Me võime sinult teenuse kasutamise käigus küsida kinnitust, et sa oled omandanud nõusolekud kolmandatelt osapooltelt nende kohta krediidivõimelisuse kontrolli teostamise eesmärgil tehtavate päringute tegemiseks. Nõusolekud peavad olema antud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Valeandmete esitamisel nõusolekute olemasolu kohta on meil õigus esitada kahjunõue.

Muudatused privaatsuspoliitikas

Me võime muuta oma privaatsuspoliitikat igal ajahetkel. Muutuste korral teavitame me kõiki kasutajaid e-maili teel ning avaldame muudatused ka oma teenuse kodulehel. Teavituses täpsustame ka muudatuste jõustumise kuupäeva. Me soovitame tutvuda privaatsuspoliitikaga regulaarselt, et olla kursis kõige uuemate tingimustega.

Meiega kontakteerumine

Kui sul on käesoleva privaatsuspoliitika kohta küsimusi, siis kontakteeru meiega: