Tooteuudised

Mida tähendab üüritulu faktooring?

Kinnisvaraomanik saab tulevase üüritulu kätte täielikult või osaliselt ettemaksuna kas üürilepingu alguses või jooksvalt vajaduse tekkides. Üürnik hakkab edaspidi igakuist üüri maksma teenust pakkuvale ettevõttele. Lihtsustatult võib sellisel juhul üürilepingut vaadata kui krediitkaarti - kinnisvaraomanik saab oma limiidi piires võtta tuleviku üüritulu ettemaksuna välja. Ettemaksu hakkab tagasi maksma üürnik.
Hoovi

Alustame definitsioonist - mis on üüritulu faktooring?

Kinnisvaraomanik saab tulevase üüritulu kätte täielikult või osaliselt ettemaksuna kas üürilepingu alguses või jooksvalt vajaduse tekkides. Üürnik hakkab edaspidi igakuist üüri maksma teenust pakkuvale ettevõttele. Lihtsustatult võib sellisel juhul üürilepingut vaadata kui krediitkaarti - kinnisvaraomanik saab oma limiidi piires võtta tuleviku üüritulu ettemaksuna välja. Ettemaksu hakkab tagasi maksma üürnik (mitme objekti puhul üürnikud).

Mida teenus üürileandja jaoks tähendab?

Hoovi teenuse puhul sõlmib kinnisvaraomanik meiega tähtajalise üürilepingu perioodiga 6-36 kuud. Meie sõlmime seejärel ise üürilepingu allüürnikuga. Kinnisvaraomanik saab seejärel võtta kogu üüritulu kohe ettemaksuna välja või alles vajaduse tekkides. Samuti saab omanik valida kui suurt summat ta soovib ettemaksuna ning kui palju ta soovib teenida igakuiste üürilaekumistega.

Vaatame lähemalt ühte näidislepingut.

Võtame näitena üürikorteri Tallinna kesklinnas igakuise üüriga 600€. Omanik sõlmib 3-aastase üürilepingu SecureBadger OÜ-ga ning hakkab teenima igakuiselt lepingus ette nähtud 600€ üüritulu. Poole aasta pärast avaneb tal hea investeerimisvõimalus ning ta võtab 10 000€ üüri ettemaksuna ning paigutab selle raha mujale. Edasi hakkab ta teenima igakuiselt 225€ üüritulu. Esialgsest 36 kuu üürisummast 21 600€ on ta esimesed 6 kuud saanud igakuist üüri, seejärel võtnud 10 000€ ettemaksuna koos vastava teenustasuga (meiepoolne marginaal ehk allahindlus) ning alles jäänud 6750€ jaotub ühtlaselt 30 eelsesiva üürikuu peale.

Kui palju üüritulu faktooring maksab?

Kui kinnisvaraomanik sõlmib meiega standardlepingu, mille puhul tema otsib üürniku ja tegeleb haldusküsimustega ning soovib esialgu üüri igakuiste laekumistena, siis ei maksa see talle midagi. Kui omanik soovib kasutada faktooringut, siis võtab Hoovi teenustasu igakuisest üüritulust maha. Teenustasu varieerub vahemikus 5% kuni 20% aastasest üürist sõltuvalt valitud teenuste hulgast. Kui omanik soovib tuleviku üüritulu osaliselt või täielikult ettemaksuna välja võtta, siis enamikel juhtudel tähendab see 5-12% suurust teenustasu väljavõetud ettemaksu pealt võrreldes igakuiste maksete kogumisega lepinguperioodi jooksul.

Kuidas erineb üüritulu faktooring laenust?

Kõige olulisem erinevus on lepingus. Hoovi sõlmib üürileandjaga standardse üürilepingu koos üleandmis-vastuvõtmis aktiga, tuleb üüriobjektile ise üürnikuks ning sõlmib seejärel omakorda allüürnikuga üürilepingu. See tähendab, et omanikul ei teki uut finantskohustust ja tema laenu teenindusmäär ei vähene. Teine oluline erinevus on kuludes. Tagatiseta laenu krediidikulukuse määr on keskmiselt 40% aastas, Hoovi puhul on üüritulu ettemaksu allahindlus (mida võib tinglikult võrrelda krediidikulukuse määraga) keskmiselt 20% aastas, minimaalselt 5% aastas. Erinevalt laenust on üüritulu faktooring ka kiirem ja paindlikum lahendus. Kui üürileping on sõlmitud, võib kinnisvaraomanik koguda igakuiseid üürimakseid ilma allahindluseta, ehk siis Hoovi maksab allüürniku poolt tasutud üüri täies mahus üürileandjale. Kui üürileandjal tekib vajadus ettemaksu järele, saab ta selle Hoovilt kohe küsida ilma igasuguste laenulepingute ja lepingutasudeta.

Kuidas käib lepingu sõlmimine?

Omanik saab valida teda huvitavad lepinguparameetrid registreerimisvormis. Standardtingimuste puhul - s.t. omanikul on juba allüürnik olemas või otsib ta allüürniku ise, annab ettemaksu puhul ka endapoolse üürilaekumiste käenduse ning jääb tegelema igapäevaste haldusküsimustega on lepingu sõlmimine väga kiire protsess. Esimese sammuna sõlmib Hoovi omaniku poolt valitud allüürnikuga tähtajalise üürilepingu soovitud üüripinna kohta ning kohe selle järel ka tähtajalise üürilepingu omaniku endaga. Üürilepingud allkirjastatakse digitaalselt ning nende juurde tulevad ka identsed üleandmis-vastuvõtmis aktid. Tutvu lähemalt lepingu võimalustega.

Suurenda oma üürikinnisvara tootlust, maanda enda riske ja loo endale paindlik ja soodne finantseerimisvõimalus - sõlmi leping juba täna.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.