Mis on üüritulu faktooring?

Kinnisvaraomanik saab tulevase üüritulu kätte täielikult või osaliselt ettemaksuna kas üürilepingu alguses või jooksvalt vajaduse tekkides. Üürnik hakkab edaspidi igakuist üüri maksma teenust pakkuvale ettevõttele. Lihtsustatult võib sellisel juhul üürilepingut vaadata kui krediitkaarti - kinnisvaraomanik saab oma limiidi piires võtta tuleviku üüritulu ettemaksuna välja. Ettemaksu hakkab tagasi maksma üürnik.
Alustame definitsioonist - mis on üüritulu faktooring?

Kinnisvaraomanik saab tulevase üüritulu kätte täielikult või osaliselt ettemaksuna kas üürilepingu alguses või jooksvalt vajaduse tekkides. Üürnik hakkab edaspidi igakuist üüri maksma teenust pakkuvale ettevõttele. Lihtsustatult võib sellisel juhul üürilepingut vaadata kui krediitkaarti - kinnisvaraomanik saab oma limiidi piires võtta tuleviku üüritulu ettemaksuna välja. Ettemaksu hakkab tagasi maksma üürnik (mitme objekti puhul üürnikud).

Mida teenus üürileandja jaoks tähendab?

Hoovi teenuse puhul sõlmib kinnisvaraomanik meiega tähtajalise üürilepingu. Meie sõlmime seejärel ise üürilepingu allüürnikuga, kes võib olla kinnisvaraomaniku senine üürnik, uus üürnik või omaniku enda ettevõte. Igal juhul valib allüürniku kinnisvaraomanik ise ning HOOVI üüripinda neljandatele isikutele välja üürida ei saa. Pärast üürilepingute sõlmimist saab kinnisvaraomanik võtta kogu üüritulu kohe ettemaksuna välja või teha seda alles vajaduse tekkides. Samuti saab omanik valida kui suurt summat ta soovib ettemaksuna ning kui palju ta soovib teenida igakuiste üürilaekumistega.

Vaatame lähemalt ühte näidislepingut.

Võtame näitena üürikorteri Tallinna kesklinnas igakuise üüriga 600€. Omanik sõlmib 3-aastase üürilepingu HOOVI Rental OÜ-ga ning hakkab teenima igakuiselt lepingus ette nähtud 600€ üüritulu. Poole aasta pärast avaneb tal hea investeerimisvõimalus ning ta võtab 10 000€ üüri ettemaksuna ning paigutab selle raha mujale. Edasi hakkab ta teenima igakuiselt 120€ üüritulu. Esialgsest 36 kuu üürisummast 21 600€ on ta esimesed 6 kuud saanud igakuist üüri, seejärel võtnud 10 000€ ettemaksuna koos vastava teenustasuga (meiepoolne marginaal ehk allahindlus) ning alles jäänud 3600€ jaotub ühtlaselt 30 eelsesiva üürikuu peale igakuiste laekumistena.

Kui palju üüritulu faktooring maksab?

Kui kinnisvaraomanik sõlmib meiega standardlepingu ning soovib esialgu üüri igakuiste laekumistena, siis ei maksa see talle midagi. Kui omanik soovib kasutada faktooringut, siis võtab Hoovi teenustasu igakuisest üüritulust maha. Teenustasu varieerub vahemikus 5% kuni 25% aastasest üürist sõltuvalt osapoolte krediidiriskist. Enamike klientide puhul on siiani teenustasu jäänud vahemikku 8-12% aastasest üüritulust.

Kuidas erineb üüritulu faktooring laenust?

Kõige olulisem erinevus on lepingus. Hoovi sõlmib üürileandjaga standardse üürilepingu, tuleb üüriobjektile ise üürnikuks ning sõlmib seejärel omakorda allüürnikuga üürilepingu. See tähendab, et omanikul ei teki uut finantskohustust, tema ettevõtte võlakordaja ei suurene ja tema laenu teenindusmäär ei vähene. Teine oluline erinevus on kuludes. Tagatiseta laenu krediidikulukuse määr on keskmiselt 40% aastas, Hoovi puhul on üüritulu ettemaksu allahindlus (mida võib tinglikult võrrelda krediidikulukuse määraga) keskmiselt 20% aastas, minimaalselt 5% aastas. Erinevalt laenust on üüritulu faktooring ka kiirem ja paindlikum lahendus. Kui üürileping on sõlmitud, võib kinnisvaraomanik koguda igakuiseid üürimakseid ilma allahindluseta, ehk siis Hoovi maksab allüürniku poolt tasutud üüri täies mahus üürileandjale. Kui üürileandjal tekib vajadus ettemaksu järele, saab ta selle Hoovilt kohe küsida ilma igasuguste laenulepingute, hüpoteegi seadmise ja muu sinna juurde kuuluva aruandluseta.

Kuidas käib lepingu sõlmimine?

Ühe üüripinna puhul saab omanik sisestada enda andmed meie kodulehel asuvasse taotlusvormi ja valida kas konkreetse summa, mida ta ettemaksuna soovib või perioodi, mille üüri ta soovib ettemaksuna saada. Järgnevalt saadame üürileandjale meiepoolse hinnapakkumise ja lepingud ning lepingute allkirjastamisel maksame ettemaksu juba samal päeval välja. Kui tegemist on enam kui ühe üüripinnaga või ettemaksu summa ületab 10 000€, siis soovitame suurkliendipakkumise saamiseks ühendust võtta support@hoovi.ee. Samuti soovitame kirjutada support@hoovi.ee kui ettemaksuks pole praegusel hetkel vajadust, aga soovid endale luua krediidiliini võimaluse juhuks, kui tekib vajadus kiire kapitali järele.

Muuda oma üürilepingud rahaks - sõlmi leping juba täna.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Muuda üürileping kohe rahaks
Hind alates 5% üürist
Lepingu pikkus:
11 970€
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.