Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Mis on üüritulu faktooring?

Mis on üüritulu faktooring?

Kinnisvaraomanik saab tulevase üüritulu kätte täielikult või osaliselt ettemaksuna kas üürilepingu alguses või jooksvalt vajaduse tekkides. Üürnik hakkab edaspidi igakuist üüri maksma teenust pakkuvale ettevõttele. Lihtsustatult võib sellisel juhul üürilepingut vaadata kui krediitkaarti - kinnisvaraomanik saab oma limiidi piires võtta tuleviku üüritulu ettemaksuna välja. Ettemaksu hakkab tagasi maksma üürnik.

Üürinõude faktooring ehk üürilepingu nõudeõiguse loovutamine tasu eest

Võlausaldaja võib oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule (nõude loovutamine). Nõude loovutamine toimib ühtviisi nii ostuarvete kui ka üürilepingute puhul ning on ettevõtluses laialdaselt kasutatav meetod ettevõtte rahavoogude juhtimiseks. Nõude üleminekut reguleerib Võlaõigusseaduse 9.peatükk („NÕUETE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK“).

Miks müüa oma üürilepingu nõudeõigus?

Kinnisvara väljaüürimisel laekub tasu igakuise üüri näol pika ajaperioodi jooksul, kuid nii ettevõtetel kui eraisikutel tuleb aeg-ajalt ette suuremaid kulutusi või investeeringuid, mille puhul on vaja kohe suurem summa välja käia. Hoovi üürinõuete ostmise teenuse näol on tegemist alternatiiviga laenu võtmisele, sest sarnaselt laenu võtmisele võimaldab ka üürinõude edasimüümine saada enda pangakontole kohe vajaminev rahasumma. Võrreldes keskmise tagatiseta laenuga on üürinõude edasimüümine soodsam võimalus vajamineva kapitali kaasamiseks. Lisaks koheselt pangakontole laekuvale mitme aasta üüritulule maandab teenus ka üürniku üürivõlgnevusest tulenevaid riske, sest Hoovi tegeleb vajadusel ka võlgu jäänud üürnikuga.

Kas minu üürnik peab ka midagi tegema või nõusoleku andma?

Üürnik ei pea midagi allkirjastama ega oma nõusolekut andma. VõS § 164 ütleb: „Võlausaldaja võib oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule“ Üürileping jääb endiseks, igakuine üürisumma ja maksetähtaeg jäävad endisteks ning kõik üürimist puudutav kommunikatsioon toimub samuti edasi senise üürileandjaga.

Kuidas üürinõude müümine toimib?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412