Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Kapitali kaasamine ettevõttele: millised on võimalused?

Kapitali kaasamine ettevõttele: millised on võimalused?

Kapitali kaasamine on protsess, mille käigus ettevõtted otsivad finantsressursse oma tegevuse laiendamiseks, uute projektide elluviimiseks või olemasolevate võlgnevuste refinantseerimiseks.

Kapitali kaasamine ettevõttele: millised on võimalused?

Mis on kapitali kaasamine?

Kapitali kaasamine on protsess, mille käigus ettevõtted otsivad finantsressursse oma tegevuse laiendamiseks, uute projektide elluviimiseks või olemasolevate võlgnevuste refinantseerimiseks. See on oluline samm ettevõtte kasvu ja arengu suunas, võimaldades neil saavutada oma eesmärke kiiremini ja efektiivsemalt. Kapitali kaasamise vajadus võib tekkida erinevatel põhjustel, alates uute toodete arendamisest ja turule toomisest kuni laienemiseni uutele turgudele või isegi ettevõtte ümberstruktureerimiseni.

Kapitali kaasamise viisid

Kapitali kaasamiseks on mitmeid viise, millest igaühel on omad eelised ja puudused. Kapitali kaasamise peamised võimalused on omakapitali ja võlakapitali kaasamine, kuid on ka muid alternatiive, nagu ühisrahastus, ingelinvestorid või strateegilised investeeringud. 

Omakapitali kaasamine

Omakapitali kaasamine tähendab uute osanike kaasamist ettevõttesse, andes neile vastutasuks ettevõtte osaluse. See võib toimuda näiteks avaliku aktsiate müügi kaudu börsil (kui ettevõte on börsil noteeritud) või eraviisiliselt, nagu ingelinvestoritele või riskikapitalifondidele. 

Omakapitali kaasamise eripärad:

  • Omanikuõigused ja dividendid: uued investorid saavad ettevõtte osanikeks, mis annab neile õiguse saada dividende ja osaleda ettevõtte juhtimises, sõltuvalt nende osaluse suurusest.
  • Kapitali tagasimaksmise puudumine: erinevalt võlakapitalist ei pea ettevõte omakapitali kaasamisel raha investoritele tagastama. Investorite tulu tuleb aktsiate väärtuse kasvust ja võimalikest dividendidest.
  • Finantsvõimenduse puudumine: omakapitali kaasamine ei suurenda ettevõtte võlakoormust, mis võib olla kasulik ettevõtte finantssuhtarvude parandamiseks..

Võlakapitali kaasamine

Võlakapitali kaasamine hõlmab laenude võtmist ja võlakirjade emiteerimist, mida ettevõte peab tulevikus intressidega tagasi maksma. See võimaldab ettevõttel säilitada täielikku kontrolli oma tegevuse üle, kuna laenuandjad ei saa ettevõtte omanikuks. Siiski kaasneb sellega kohustus maksta regulaarselt intresse, mis võib olla koormav, eriti algfaasis või finantsiliselt keerulistel aegadel.

Võlakapitaliga kaasnevad:

  • Tagasimaksmise kohustus: ettevõte peab laenatud summa ja kokkulepitud intressid kindlaksmääratud tähtajaks tagasi maksma. See loob ettevõttele rahalised kohustused, mis võivad mõjutada selle rahavoogusid ja kasumlikkust.
  • Intressimaksed: võlakapitali kaasamine toob kaasa regulaarsed intressimaksed, mis on ettevõtte jaoks kulu ja vähendavad seega kasumit.
  • Finantsvõimendus: võlakapital võimaldab ettevõttel kasutada finantsvõimendust, mis tähendab, et ettevõte kasutab võõrkapitali oma tootluse suurendamiseks. Kui ettevõte investeerib laenatud raha projekti, mille tootlus ületab laenukulud, suurendab see ettevõtte omakapitali tootlust.

Ühisrahastus

Ühisrahastus on kapitali kaasamise viis, kus ettevõtted koguvad väiksemaid summasid suurelt hulgalt inimestelt, tavaliselt kasutades selleks internetipõhiseid platvorme ehk ühisrahastusplatvorme. See meetod võimaldab ettevõtetel rahastada oma projekte, tooteid või äriideid otse huvitatud üldsuselt, pakkudes vastutasuks preemiaid, tooteid või isegi ettevõtte osalust. Ühisrahastus jaguneb peamiselt kolmeks:

  • Hüvituspõhine ühisrahastus, kus toetajatele pakutakse vastutasuks tooteid või hüvesid.
  • Omakapitali põhine ühisrahastus, mis võimaldab investoritel vahetada kapitali ettevõtte osaluse vastu.
  • Laenupõhine ühisrahastus (või võlainvesteering), kus investorid laenavad raha ettevõttele, oodates oma investeeringule tulu intresside näol.

Ingelinvestorid

Ingelinvestorid on eraisikud, tavaliselt edukad ettevõtjad või professionaalid, kes investeerivad oma rahalisi vahendeid start-up'idesse või algfaasis ettevõtetesse. Lisaks kapitalile pakuvad ingelinvestorid sageli oma teadmisi, kogemusi ja kontakte, mis aitavad noortel ettevõtetel kasvada ja areneda. Ingelinvestorid on valmis võtma suuremaid riske, oodates selle eest kõrgemat tulu, kuid nende panus ettevõtte arengusse võib olla hindamatu, pakkudes lisaks rahale ka mentorlust ja strateegilist nõu.

Strateegilised investeeringud

Strateegilised investeeringud on kapitali paigutused, mida teevad üldjuhul suuremad, juba konsolideeritud ettevõtted, kes näevad investeeringus sünergiaid oma põhitegevusega. Strateegiliste investorite peamine eesmärk on teha oma äritegevuses koostööd, kasutades ära investeeringuobjekti innovaatilisi tehnoloogiaid, tooteid või turupositsiooni. Strateegilised investeeringud võivad hõlmata nii kapitali investeeringuid kui ka muud liiki koostööd, nagu ühisettevõtted, tehnoloogia litsentsimine või turustuskokkulepped.

Kapitali kaasamine läbi ärilaenu

Kapitali kaasamine läbi ärilaenu on üks levinumaid võlakapitali kaasamise viise, mis sobib eriti hästi ettevõtetele, kes vajavad kapitali lühiajaliste eesmärkide saavutamiseks või kes ei soovi oma omanike ringi laiendada. Ärilaenud võivad pärineda erinevatest allikatest, sealhulgas kommertspankadest, erikrediidi institutsioonidest või isegi valitsuse toetatud programmide kaudu. Laenude tingimused (intressimäärad ja tagasimakseperioodid) võivad oluliselt erineda sõltuvalt laenuandjast ja ettevõtte finantsseisundist.

Ärilaenu peamiseks eeliseks on selle paindlikkus, kuna ettevõtted saavad laenu tingimusi läbirääkimiste käigus kohandada vastavalt oma vajadustele. Lisaks ei kaasne sellega omanike ringi laienemist ega kontrolli kaotust. Siiski tuleb arvestada, et laenud tuleb tagasi maksta koos intressidega, mis võib suurendada ettevõtte finantskoormust.

Loe lähemalt, mida enne ettevõtte laenu võtmist silmas pidada.

Laen ettevõttele Hoovist

Hoovi ärilaen on laen ettevõttele, mis vajab kiiresti rahastust käibevahenditeks või mõne ootamatu kulutuse katteks. Hoovi ettevõtte laen ei vaja kinnisvara tagatist ning laen on võimalik saada oma ettevõtte kontole juba tunni ajaga. Ettevõtte laenu on võimalik igal ajal tagastada ilma etteteatamiseta ning leppetrahvideta. Võta meiega ühendust ning leiame sinu ettevõttele parima lahenduse. 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412