Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Ettevõtte laen: 5 olulist kaalutlust enne ettevõtte laenu võtmist

Ettevõtte laen: 5 olulist kaalutlust enne ettevõtte laenu võtmist

Käsitleme ettevõtte laenu määratlust; põhjuseid, miks ettevõttel võib olla vajadus laenu taotleda, ja toome välja viis olulist kaalutlust, mida enne ettevõtte laenu võtmist silmas pidada.

Ettevõtte laen: 5 olulist kaalutlust enne ettevõtte laenu võtmist

Ettevõtte vajab kapitali kaasamist majanduskasvuks, laienemiseks või lühiajaliste finantsraskuste ületamiseks. Üks peamisi ettevõtetele kättesaadavaid finantsinstrumente sellisteks olukordadeks on ettevõtte laen. Olenemata sellest, kas olete algkapitali otsiv idufirma või juba tegutsev ettevõte, kes soovib rahastada uut projekti, on ettevõtte laenu mõistmine teadlike finantsotsuste tegemisel oluline. Selles postituses käsitlevad Hoovi finantsspetsialistid ettevõtte laenu määratlust; põhjuseid, miks ettevõttel võib olla vajadus laenu taotleda, ja toovad välja viis olulist kaalutlust, mida enne ettevõtte laenu võtmist silmas pidada.

Mis on ettevõtte laen?

Ettevõtte laen ehk ärilaen on finantskokkulepe, mille käigus ettevõte laenab laenuandjalt kindla summa raha, mis tuleb koos intressidega ettemääratud perioodi jooksul tagasi maksta. Need laenud on päästerõngaks ettevõtetele, kes vajavad kapitali erinevatel eesmärkidel, alates uue toote turule toomisest kuni igapäevase tegevuse jätkamiseni nõrgematel perioodidel.

Miks on ettevõtte laen vajalik?

Ettevõtted vajavad ärilaenu mitmetel põhjustel, millest igaüks on seotud nende ainulaadsete ärieesmärkide ja finantsolukorraga:

Käibekapitali nõuded

Ettevõtte laenu võtmise peamine põhjus on käibekapitali vajaduste rahuldamine. Ettevõtted vajavad pidevat rahavoogu igapäevaste tegevuskulude katmiseks, milleks on näiteks palgad, kommunaalmaksed ja varude täiendamine.

Ettevõtte laiendamine

Ettevõtted, kes soovivad laiendada oma tegevust, siseneda uutele turgudele või tuua turule täiendavaid tootesarju, nõuavad sageli kapitali. Ettevõtte laen pakub nendele kasvualgatustele vajalikku rahalist toetust.

Vajalikud investeeringud

Ettevõtted peavad sageli investeerima uutesse seadmetesse ja tehnoloogiatesse, et püsida konkurentsivõimelisena. Laenud võivad hõlbustada oluliste varade soetamist, ilma et see piiraks olemasolevat rahavoogu.

Võla refinantseerimine

Kõrge intressiga võlgadega koormatud ettevõtted võivad olemasolevate kohustuste konsolideerimiseks võtta ettevõtte laenu. See protsess, mida nimetatakse võlgade refinantseerimiseks, võimaldab ettevõtetel oma finantskohustusi sujuvamaks muuta ja potentsiaalselt vähendada üldisi intressimakseid.

Kriisijuhtimine

Ettenägematute asjaolude, näiteks majanduslanguse või globaalsete kriiside ajal võivad ettevõtted silmitsi seista likviidsusprobleemidega. Ettevõtte laen võimaldab ettevõtetel rasketest perioodidest üle saada, ilma et see kahjustaks pikaajalist toimetulekut.

5 olulist kaalutlust enne ettevõtte laenu võtmist

Enne ettevõtte laenu võtmist tuleb silmas pidada mitmeid tegureid:

1. Ettevõtte finantsseisundi hindamine

Enne laenuandjate poole pöördumist peavad ettevõtted oma finantsseisundit põhjalikult hindama. See hõlmab rahavoogude aruannete, bilansside ja kasumiaruannete läbivaatamist. Laenuandjad kontrollivad sageli neid dokumente, et hinnata ettevõtte suutlikkust laenu tagasi maksta. Oma finantsseisundi mõistmine annab ülevaate võlasummast, mida teie ettevõte võib vastutustundlikult võtta.

2. Eesmärgi ja tingimuste kindlaksmääramine

Laenu eesmärgi selge määratlemine, olgu selleks tegevuse laiendamine, seadmete soetamine või lühiajaliste rahavooprobleemide lahendamine, on hädavajalik. Eesmärkide olemasolu aitab määrata laenu tingimused ja tüübi, millist laenu täpsemalt vaja on. Laenustruktuure on erinevaid: tähtajalised laenud, uuenevad krediidiliinid ja seadmete finantseerimine. Finantstulemuste optimeerimiseks on oluline viia laenutingimused vastavusse sihtotstarbega.

3. Laenuandjate ja intressimäärade võrdlemine

Kõik laenuandjad ei ole võrdsed ja sama kehtib ka intressimäärade kohta. Ettevõtted peaks hoolikalt uurima ja võrdlema erinevaid laenuandjaid, võttes arvesse intressimäärasid, tagasimaksetingimusi ja lisatasusid. Lisaks võib alternatiivsete rahastamisvõimaluste (traditsiooniliste pankade, veebilaenuandjate või valitsuse toetatud programmide) uurimine aidata ettevõtetel tagada nende ainulaadsete vajaduste jaoks kõige soodsamad tingimused.

4. Laenu tagatise ja riskide mõistmine

Paljud laenuandjad nõuavad laenu tagatist, eriti suuremate summade puhul. Ettevõtted peavad hoolikalt hindama varasid, mida nad on valmis tagatiseks pantima, ja mõistma sellega kaasnevaid võimalikke riske. Laenu tagasimaksmata jätmine võib kaasa tuua väärtusliku vara kadumise. Ettevõtted peaksid hindama ka laenu võtmisega seotud üldist riski, võttes arvesse  turu volatiilsust, valdkonna suundumusi ja makromajanduslikke tingimusi. Tutvuge Hoovi tagatiseta ettevõtte laenu tingimustega. 

5. Prognoositav ROI ja tagasimaksegraafik

Enne ettevõtte laenu võtmist on oluline analüüsida raha kavandatud kasutamisega seotud potentsiaalset investeeringutasuvust (ROI). Oluline on selge arusaam sellest, kuidas laenatud kapital tulu teenib või ettevõtte kasvule kaasa aitab. Samal ajal peaksid ettevõtted välja töötama realistliku ja põhjaliku tagasimaksegraafiku. See hõlmab tulevaste rahavoogude prognoosimist ja ettevõtte rahaliste kohustuste tagamist ilma oma stabiilsust ohustamata.

Ettevõtte laen Hoovist

Ettevõtlusmaastikul on teadlike ja jätkusuutlike finantsotsuste langetamiseks ülimalt oluline eelnimetatud tegurite hoolikas kaalumine. Ettevõtte laenu läbimõeldud kasutamine võib olla võimas tööriist ettevõtte kasvuks ja vastupidavuseks. Tehes põhjalikke finantshinnanguid, määratledes selged eesmärgid, võrreldes laenuandjaid, mõistes riske ja töötades välja tagasimaksestrateegiad, saavad ettevõtted kasutada laenude potentsiaali eduka äri loomiseks. Kui kaalute ettevõtte laenu võtmist, siis võtke meiega ühendust või küsige laenupakkumist ja leiame teie ettevõttele parima võimaliku lahenduse.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412