Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Ärilaen tagatiseta: millised on riskid ja võimalused?

Ärilaen tagatiseta: millised on riskid ja võimalused?

Tagatiseta ärilaen on finantsinstrument, mida ettevõtted kasutavad erinevate äriliste eesmärkide saavutamiseks, ilma et nad peaksid esitama tagatist laenu saamiseks.

Ärilaen tagatiseta: millised on riskid ja võimalused?

Mis on ärilaen tagatiseta?

Tagatiseta ärilaen on finantsinstrument, mida ettevõtted kasutavad erinevate äriliste eesmärkide saavutamiseks, ilma et nad peaksid esitama tagatist laenu saamiseks. Teisisõnu, laenuandja ei nõua konkreetset vara (näiteks kinnisvara või seadmeid) laenu tagatiseks. Selline finantseerimisvõimalus on eriti atraktiivne väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel ei pruugi olla piisavalt varasid, mida tagatisena kasutada, või kes soovivad oma vara kasutada teiste äriliste võimaluste jaoks.

Millal tagatiseta ärilaenu kasutada?

Tagatiseta ärilaenu võib kasutada mitmesugustel eesmärkidel:

Käibekapitali suurendamine

Ettevõtted vajavad sageli lisaraha, et katta igapäevaseid tegevuskulusid või ajutisi rahalisi puudujääke.

  • Hooajalised nõudluse kasvud: Jaemüügiettevõtted võivad vajada lisakapitali, et suurendada varusid enne hooaega.
  • Deebitorite hilinenud maksed: Ettevõtted, kes sõltuvad suuresti arvete tasumisest, võivad kasutada tagatiseta laene, et ületada puuduliku rahavoo perioode, mis tekivad klientide hilinenud maksete tõttu.
  • Igapäevased tegevuskulud: Lisaraha võib olla vajalik ka igapäevaste kulude, (rent, palgad ja kommunaalmaksed) katmiseks ajutiste kassavoogude puudujääkide ajal.

Seadmete ost või uuendamine

Tehnoloogiline areng ning töö efektiivsuse ja konkurentsivõime suurendamine on iga ettevõtte jaoks oluline. Tagatiseta ärilaenu abil saavad ettevõtted investeerida uutesse seadmetesse või uuendada olemasolevaid, ilma omakapitali puutumata. 

  • Tootmisseadmete uuendamine: Ettevõtted võivad vajada tagatiseta laenu, et asendada või täiendada oma tootmisseadmeid, et tõsta tootlikkust või laiendada tootevalikut.
  • IT-süsteemide arendamine: Ettevõtted peavad IT-infrastruktuuri investeerima, et püsida konkurentsivõimelised ja kaitsta end küberrünnakute eest.
  • Transpordivahendite soetamine: Logistika- ja transpordiettevõtted võivad kasutada tagatiseta laene, et uuendada või laiendada oma sõidukiparki, parandades nii teenuse kvaliteeti kui ka efektiivsust.

Laienemisprojektid

Uutele turgudele laienemine või toodete/teenuste arendamine nõuab investeeringuid, mida saab rahastada tagatiseta ärilaenuga. See võimaldab ettevõtetel finantseerida laienemisprojekte, ilma et nad peaksid oma põhivarasid ohtu seadma. 

  • Uutele turgude sisenemine: Ettevõtted võivad kasutada tagatiseta laenu, et katta turu-uuringute, turunduskampaaniate ja uute asukohtade rajamisega seotud kulusid uutes geograafilistes piirkondades.
  • Tootearendus: Investeeringud uute toodete või teenuste arendamisse on olulised innovatsiooni ja kasvu jaoks. Tagatiseta laen võib pakkuda vajalikku kapitali teadus- ja arendustegevuseks, prototüüpide loomiseks ja turule toomiseks.
  • Äriostud: Ettevõtted võivad kasutada tagatiseta laene, et finantseerida teiste ettevõtete või nende varade ostu, laiendades oma tegevust või turuosa.

Loe lähemalt, mida enne ettevõtte laenu võtmist kaaluda.

Ärilaen tagatiseta: mis on eelised?

Tagatiseta ärilaenud pakuvad mitmeid eeliseid:

Kiire ja lihtne taotlemine

Tagatiseta laenude heakskiitmise ja väljastamise protsess on sageli kiirem ja lihtsam kui tagatud laenude puhul, kuna tagatise väärtuse hindamine pole vajalik, mistõttu nõuab see vähem dokumentatsiooni.

Paindlikkus

Tagatiseta laenud pakuvad suurt paindlikkust nii laenusummade, tagasimakseperioodide kui ka laenu kasutamise osas. Ettevõtted saavad kohandada laenu tingimusi vastavalt oma vajadustele, ilma et peaksid muretsema konkreetse vara tagatiseks seadmise pärast.

Varade säilimine

Tagatiseta ärilaenu suurim pluss on varade säilimine, kuna laenu saamiseks ei ole vaja tagatist. Ettevõtted, mis ei pruugi omada piisavalt varasid tagatise pakkumiseks, võivad siiski saada juurdepääsu vajalikule kapitalile. Samuti kui ettevõte ei suuda laenu mingil põhjusel tagasi maksta, siis puudub tagatiseks antud vara kaotamise oht.

Ärilaen tagatiseta: mis on riskid?

Siiski kaasnevad tagatiseta ärilaenudega ka teatud riskid ja kaalutlused:

Kõrgemad intressimäärad

Kuna laenuandja võtab suurema riski, võivad tagatiseta laenude intressimäärad olla kõrgemad kui tagatud laenude omad.

Piiratud laenusummad

Tagatiseta ärilaenude laenusummad on laenuandja suurema riski tõttu piiratud ning tihtipeale väiksemad.

Rangemad krediidinõuded

Ettevõtted, kes taotlevad tagatiseta laenu, võivad kokku puutuda rangemate krediidikontrollide ja nõuetega.

Ärilaen Hoovist

Hoovi ärilaen on laen ettevõttele, mis vajab kiiresti rahastust käibevahenditeks või mõne ootamatu kulutuse katteks. Hoovi ettevõtte laen ei vaja kinnisvara tagatist ning laen on võimalik saada oma ettevõtte kontole juba tunni ajaga. Ettevõtte laenu on võimalik igal ajal tagastada ilma etteteatamiseta ning leppetrahvideta. 

Võta ühendust Hoovi finantsspetsialistidega ning leiame sinu ettevõttele parima lahenduse.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412