üürigarantii

Tagab üüri- ja kommunaalmaksed ka üürniku võlgujäämise korral
Arved saavad alati tasutud õigeaegselt ja õiges summas
Ei vaja üürniku nõusolekut ega üürilepingu muutmist
KÜSI HINNAPAKKUMIST
Alates 1% üüri- ja kõrvalkulude summast

Hinnapakkumine ja ettemaks juba samal päeval

Tutvu tingimustega
Hoovi tegutseb finantseerimisasutuse tegevusloa nr. FFA000412 alusel
Tagab üüri- ja kõrvalkulude laekumised ka üürniku võlgujäämise korral. Ei vaja üürniku nõusolekut.

Miks kasutada üüriGARANTIID?

Kasvule orienteeritud

Garanteeritud üüri- ja kõrvalkulude laekumised võimaldavad hoida fookuse oma äri kasvatamisel.

Lihtsam majandada

Meie esitame ise üürnikule arveid, saadame meeldetuletusi ja tegeleme võlamenetlusega.

Vähendab riske

Meie teeme Sulle makseid õigaegselt edasi isegi siis, kui üürnikul tekivad makseraskused.

Personaalne lähenemine

Teeme Sulle personaalse pakkumise arvestades Sinu ärimudelit, üürilepinguid ja üürnikke.

Kuidas üüriGARANTII TOIMIB?

Kui Sul on eraisiku või ettevõttega olemasolev üürileping või plaan see sõlmida, saad üürilepingu nõudeõiguse Hoovile müüa. Ei vaja üürniku nõusolekut.
Sina esitad meile olemasoleva või sõlmitava üürilepingu ja sõlmid meiega nõude loovutamise lepingu. Lepingu sõlmimise hetkel ei tohi üürnikul olla märkimisväärses summas võlga.
Meie teeme Sulle iga kuu Sinu soovitud kuupäeval üüri- ja kõrvalkulude makseid lepingus kokku lepitud summas isegi kui üürnik jääb enda maksetega võlgu.
Meie esitame iga kuu üürnikule ise koondarve, kogume igakuist üüri ja kõrvalkulusid ning saadame meeldetuletusi. Üürivõla korral tegeleme ise võlamenetlusega.

Millised on teenuse tingimused?

Hinnapakkumine

Hinnapakkumise küsimiseks ei pea kontot looma. Lihtsalt esita andmed ja saadame pakkumise. Ankeedi täitmine võtab keskmiselt 3 minutit. Kui tingimused sobivad, siis saad kohe ka lepingu allkirjastada.

Üürileping

Sul on vaja elamu- või äripinda või selle edasiüürimise õigusega üürilepingut ning oma olemasoleva üürnikuga digiallkirjastatud või skännitud üürilepingut. Kui üürilepingut ei ole veel sõlmitud, siis piisab üürniku andmete edastamisest.

Üürnik

Üürnik võib olla eraisik, jur. isik või Sinu enda ettevõte. Üürnik ei pea omalt poolt midagi tegema. Kuna tegemist on VõS § 164 mõistes nõude loovutamisega, mitte lepingu muutmisega, siis ei pea üürnik nõusolekut andma. Sina jääd jätkuvalt üürileandjaks.

meie partnerid