Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Üürilepingute faktooring aitab maandada riske ka välismaalasest üürniku korral

Üürilepingute faktooring aitab maandada riske ka välismaalasest üürniku korral

Kui kindlustus tagab üürileandja vara säilimise, siis üürilepingute faktooring tagab üürileandjale stabiilse rahavoo. Erinevalt kindlustusest jääb üürilepingute faktooringu kasutamisel ära kahjuteate esitamine, sest Hoovi hakkab lepingus sätestatud makseid kohe lepingu algusest alates ise tegema sõltumata sellest kas ja millal üürnik enda rahalisi kohustusi täidab. Samuti ei pea üürileandja pidama üürnikuga täiendavaid läbirääkimisi, sest nõude loovutamine ei vaja üürniku nõusolekut ega üürilepingu muutmist.

Üüriäris tegutsemisega, nagu ka iga teise ettevõtlusvaldkonnaga, kaasnevad paratamatult riskid. Ennekõike elukondliku kinnisvara väljaüürimisel on peamine riskide allikas üürnik. Pahatahtlikud või hooletud üürilised võivad kahjustada üüripinda ja selle sisustust või jätta täitmata oma rahalised kohustused. Sarnaselt teiste ettevõtlusvaldkondadega on ka üüriäris üürileandja riskide maandamiseks saadaval mitmeid erinevaid kindlustus- ja finantslahendusi.

Kui eelpool kirjeldatud riskidest esimest, füüsilise kahju tekitamise riski, aitab tavapäraselt maandada üürniku tekitatud kahjude kaitsega kindlustuspakett, siis üürniku poolt tasumata jäänud arvete tõttu kannatada saanud rahavoost tulenevat krediidiriski kindlustus tavaliselt ei kata ning selle riski maandamiseks tasub vaadata kindlustuse asemel finantstoodete poole. Ettevõtluses on krediidiriski maandamiseks laialdaselt kasutusel kaks erinevat lahendust – garantii ja faktooring.

Kuidas faktooring toimib?

Kui garantii puhul võtab garantii andja kohustuse tasuda võlgujäämise korral ise võlgniku rahalised kohustused, siis ehtsa faktooringu puhul ostab faktooringupakkuja kohe lepingu alguses üles teenuse või kauba eest esitatud arve või lepingu nõudeõiguse ning müüja või teenusepakkuja saab oma raha kohe faktooringupakkuja käest. Üürilepingu faktooringu puhul tähendab see, et faktooringupakkuja võtab ise kohustuse tasuda üüri- ja kõrvalkulude arved kas igakuiselt või pikema perioodi eest ette ning omandab vastutasuks õiguse koguda omakorda ise üürnikult üürilepingus sätestatud makseid.

Kuidas aitab üürilepingute faktooring üürileandja riske maandada?

Baltimaades esimesena ettevõtetele üürilepingute faktooringut pakkuma hakanud Hoovi krediidijuhi Karl Märka sõnul tähendab üürilepingute faktooring sisuliselt seda, et senise era- või juriidilisest isikust üürniku asemel hakkab igakuiseid üüri- ja kõrvalkulude makseid tasuma hästi kapitaliseeritud finantseerimisasutus ning üürniku makseraskused üürileandjani ei jõua, sest faktooringupakkuja on võtnud ise kohustuse tasuda üürileandjale, on omandanud üürilepingust tuleneva nõudeõiguse ja tegeleb vajadusel ise võlamenetlusega.

„Meie kliendid kasutavad üürilepingute faktooringut näiteks välismaalastest üürnike korral, kus tavalisel üürileandjal puuduvad võimalused üürnikule taustakontrolli tegemiseks või näiteks äripindade puhul, kus üürnik või allüürnik on mõni koroonast enam kannatada saanud sektori ettevõte ning kelle võime oma rahalisi kohustusi täita on sattunud kahtluse alla. Muidugi tasub välja tuua ka need üürileandjad, kes soovivad arusaadavatel põhjustel saada laekumisi iga kuu täpselt maksekuupäeval ega soovi tegeleda meeldetuletuste, kordusarvete või võlamenetlusega ning hoiavad faktooringu abil kokku raamatupidamiskuludelt. Üldiselt on meie kliendid pigem proffesionaalsed ja poolprofessionaalsed üüriettevõtjad, kes haldavad või omavad rohkem kui ühte üüripinda. Baltikumis on selline üürilepingute faktooring uus nähtus, kuid Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ja osades Aasia riikides on sarnane lahendus eriti äripindade puhul üsna levinud.“ kirjeldab Karl Märka teenuse kliendibaasi.

Kuidas erineb üürileandja jaoks faktooring kindlustusest?

„Samuti ei pea üürileandja pidama üürnikuga täiendavaid läbirääkimisi, sest nõude loovutamine ei vaja üürniku nõusolekut ega üürilepingu muutmist.“

Karl Märka soovitab üürileandjatel kasutada üürniku tekitatud kahjude kattega kindlustust ning üürilepingute faktooringut koos: „Kui kindlustus tagab üürileandja vara säilimise, siis üürilepingute faktooring tagab üürileandjale stabiilse rahavoo. Erinevalt kindlustusest jääb üürilepingute faktooringu kasutamisel ära kahjuteate esitamine, sest Hoovi hakkab lepingus sätestatud makseid kohe lepingu algusest alates ise tegema sõltumata sellest kas ja millal üürnik enda rahalisi kohustusi täidab. Samuti ei pea üürileandja pidama üürnikuga täiendavaid läbirääkimisi, sest nõude loovutamine ei vaja üürniku nõusolekut ega üürilepingu muutmist. Täiendava konkurentsieelisena saab üürileandja näiteks kindlustuse ja faktooringu koos kasutamisel tagatisraha suurust vähendada või selle üldse küsimata jätta, kuna enamik äririske on juba maandatud.“

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412