Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Kiirlaen ettevõtetele: olulised sammud enne laenu võtmist

Kiirlaen ettevõtetele: olulised sammud enne laenu võtmist

Laenuvõtmine on suur samm ettevõtte finantsseisundi parandamiseks ja kasvu tagamiseks. Enne laenu taotlemist on aga oluline läbi viia põhjalik uurimistöö ja analüüsida ettevõtte finantsolukorda. 

Laenuvõtmise eeltingimused

Laenuvõtmine on suur samm ettevõtte finantsseisundi parandamiseks ja kasvu tagamiseks. Enne laenu taotlemist on aga oluline läbi viia põhjalik uurimistöö ja analüüsida ettevõtte finantsolukorda. 

Äriplaani tähtsus ja ettevõtte finantsseisundi analüüs

Enne laenu taotlemist on vaja koostada põhjalik äriplaan, mis sisaldab üksikasjalikku teavet ettevõtte finantsolukorra kohta. Äriplaan peaks sisaldama teavet ettevõtte tulevikuvisiooni, eesmärkide, strateegia, turu-uuringute, konkurentsi analüüsi ja finantsprognooside kohta.

Lisaks tuleb teha põhjalik ettevõtte finantsseisundi analüüs, et hinnata ettevõtte võimekust tagastada laenu ja intressi õigeaegselt. Analüüs tuleks teha, võttes arvesse ettevõtte varasid, kohustusi, likviidsust, kasumlikkust ja rahavoogusid.

Laenuandjate võrdlus ja tingimused

Enne kui soovite võtta kiirlaenu ettevõttele on oluline võrrelda erinevate laenuandjate tingimusi ja intressimäärasid. Laenuandjate võrdlemisel tuleks arvestada nende mainet, kogemusi, laenutingimusi, intressimäärasid ja tagatisnõudeid.

Lisaks tuleks hoolikalt uurida laenulepingut ja tagamisega seotud dokumente, et tagada, et laenu võtmine vastab ettevõtte vajadustele ja eesmärkidele.

Riskide hindamine ja likviidsus

Enne laenu taotlemist tuleks hinnata ka võimalikke riske ja nende mõju ettevõtte finantsseisundile. Riskide hindamine peaks hõlmama nii sise- kui ka väliseid tegureid, nagu majanduslikud ja poliitilised riskid, konkurentsi surve ja maksejõuetus riskid.

Lisaks tuleks hinnata ka ettevõtte likviidsust, et tagada, et laenu tagasimaksmine ei mõjuta ettevõtte igapäevast tegevust ja rahavoogusid.

Laenutaotluse protsess

Vajalikud dokumendid ja nõuded

Enne laenutaotluse esitamist tuleks veenduda, et kõik vajalikud dokumendid on olemas ja vastavad laenuandja nõuetele. Ettevõtte registrikood on üks peamisi dokumente, mida laenuandjad taotluse hindamisel kontrollivad. Lisaks võib nõuda ka viimase 6 kuu pangakonto väljavõtet, et hinnata ettevõtte rahavoogusid ja maksevõimet.

Kui soovitakse võtta laenu kinnisvara tagatisel, siis tuleks kindlasti kaasata ka kinnisvara hindaja arvamus ja kinnisvara väärtuse tõend.

Taotluse esitamine ja laenuotsuse ootamine

Laenutaotluse esitamine on enamasti võimalik veebilehe kaudu ning see võtab aega vaid mõne minuti. Pärast taotluse esitamist võib laenuandja taotluse läbi vaadata ja võtta ühendust täiendava info või dokumentide küsimiseks. Laenuotsuse saamine võib võtta aega paar päeva kuni nädal, sõltuvalt laenuandjast ja laenu suurusest.

Laenulepingu tingimuste mõistmine

Enne laenulepingu allkirjastamist tuleks kindlasti tutvuda laenulepingu tingimustega ning veenduda, et kõik tingimused on arusaadavad ja vastavad ettevõtte vajadustele. Laenulepingus on kirjas intressimäär, tagasimakse tähtaeg, võimalikud trahvid ja viivised ning mis summas soovitakse laen võtte.

Laenulepingu allkirjastamisel tuleks kindlasti tähelepanu pöörata ka võimalikele lisatasudele ja bürokraatiale, mis võivad kaasneda laenu võtmisega.

Laenukulude ja tingimuste mõistmine

Intressimäärade ja nende arvutamine

Laenu intressimäär on summa, mida laenuvõtja peab laenuandjale tagasi maksma laenu kasutamise eest. Intressimäär võib olla kas fikseeritud või muutuv. Fikseeritud intressimäär tähendab, et intressimäär jääb laenuperioodi jooksul samaks, samas kui muutuv intressimäär võib muutuda vastavalt turutingimustele.

Intressimäära arvutamine võib olla keeruline, kuid see on vajalik, et mõista laenu kogukulusid. Intressimäära arvutamisel tuleb arvestada laenu põhiosa, laenuperioodi ja intressimääraga. Laenuvõtja peaks enne laenu võtmist veenduma, et ta mõistab intressimäärade arvutamist ja kuidas need mõjutavad laenu kogukulusid.

Lisakulud ja varjatud tasud

Lisaks intressimääradele võib laenuvõtja kokku puutuda ka teiste kulude ja tasudega. Näiteks võib laenuandja võtta lepingutasu, mis on tasu laenulepingu sõlmimise eest. Samuti võib laenuvõtja kokku puutuda varjatud tasudega, mida ei ole selgelt välja toodud laenulepingus.

Laenuvõtja peaks enne laenu võtmist uurima kõiki laenuga seotud kulusid ja tasusid ning veenduma, et ta mõistab nende mõju laenu kogukuludele.

Tagasimaksegraafiku mõistmine

Tagasimaksegraafik näitab, kuidas laen tuleb tagasi maksta. See sisaldab üksikasju, nagu maksetähtajad, maksete suurused ja intressimäärad. Laenuvõtja peaks tagasimaksegraafiku hoolikalt läbi vaatama ja veenduma, et ta mõistab, kuidas laen tuleb tagasi maksta.

Krediidi kulukuse määr (KKM) on veel üks oluline tegur, mida laenuvõtja peaks enne laenu võtmist arvestama. KKM näitab laenu kogukulusid protsentides ning hõlmab kõiki laenukulusid, sealhulgas intressimäära ja tasusid.

Laenuvõtja kohustused ja võimalused

Tagasimaksmise paindlikkus ja sissetulek

Laenuvõtja peab tagama laenu tagasimaksmise vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Enne laenu võtmist tuleb hinnata oma sissetulekut ja tagada, et see on piisav laenu tagasimaksmiseks. Samuti on oluline arvestada tagasimakseperioodiga, mis mõjutab laenu tagasimaksmise kohustust. Laenuvõtjal on võimalus valida tagasimaksmise periood, mis sobib tema sissetulekuga.

Laenu tagatis ja selle mõju

Laenuvõtja peab tagama laenu tagasimaksmise ka tagatisega laenu korral. Tagatisega laenu korral on laenu tagasimaksmine kohustuslik ka siis, kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta. Tagatiseta laenu korral võib laenuvõtjal olla raskusi laenu tagasimaksmisega, mis võib viia võlgadesse ja maksehäiretesse.

Võlgade ja maksehäirete juhtimine

Laenuvõtjal on kohustus tagada laenu tagasimaksmine. Kui laenuvõtjal tekivad raskused laenu tagasimaksmisega, tuleb võlgade ja maksehäirete vältimiseks võtta meetmeid. Laenuvõtjal on võimalik kokku leppida tagasimaksmise paindlikkuses, kui ta ei suuda laenu tagasi maksta. Samuti on oluline jälgida oma sissetulekut ja kulutusi ning vältida võlgade inkassosse sattumist.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412