Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Hoovi kaasas kohalikelt investoritelt 1,5 miljonit eurot.

Hoovi kaasas kohalikelt investoritelt 1,5 miljonit eurot.

Eelmise aasta lõpus oma esimese rahastusringi edukalt läbi viinud Eesti fintech idufirma Hoovi kaasas kohalikelt investoritelt 1,5 miljonit eurot oma tegevuse laiendamiseks koduturul.

Eelmise aasta lõpus oma esimese rahastusringi edukalt läbi viinud Eesti fintech idufirma Hoovi kaasas kohalikelt investoritelt 1,5 miljonit eurot oma tegevuse laiendamiseks koduturul. 2018. aastal tegevust alustanud ja varem Securebadgeri nime all üürnike taustakontrolli teenust pakkunud ettevõte orienteeris enda ärisuuna 2020. aasta suvel ümber ning hakkas pakkuma üürinõuete ostu teenust. Alates 2021. aasta jaanuarist tegutseb ettevõte finantseerimisasutuse tegevusloa alusel.

Hoovi pakub äri- või elamispindu välja rentivatele ettevõtjatele võimalust müüa oma üüripinna rendi- või üürilepingu nõudeõigus edasi kas fikseeritud igakuise tasu või ettemaksu eest. Hoovi tegevjuhi Mikk Laose sõnul tagab nõude müümine üürileandjale stabiilse ja prognoositava rahavoo ning kaitse üürniku maksekäitumise halvenemise eest ja võimaldab ühtlasi soovi korral üüritulu ettemaksu näol mugavalt krediiti võtta ja suunata selle oma äri laiendamisse. Ettemaksuna saab üürileandja võtta välja kuni 3 aasta üüritulu.

„Enamus väikeettevõtjaid ja üürileandjaid ei tea, mida üürniku makseraskuste korral ette võtta, ning mõte üürivõlgnikust on neile hirmutav“ ütleb ettevõtte tegevjuht. „Üürinõude müümisel maksab Hoovi ise iga kuu kokkulepitud päeval üürileandjale üüri- ja kõrvalkulude eest sõltumata üürniku maksekäitumisest ning omandab õiguse koguda üürnikult edaspidi ise makseid. Teenustasu on alates 1% igakuise arve summast.“

Mikk Laose sõnul on nõuete müümine ja faktooring paljudes ettevõtlusvaldkondades levinud viis rahavoogude juhtimiseks, kuid üürilepingute spetsiifika tõttu ei ole see praktika veel üürivaldkonda jõudnud. Samuti on faktooringu puhul enamasti tegemist nö. ebaehtsa faktooringuga, mille puhul faktooringupakkuja pakub sisuliselt krediiti, aga ei maanda kliendi jaoks krediidiriski, sest klient peab üle maksetähtaja läinud nõude tagasi ostma. „Hoovi eesmärk on seada esikohale üürileandja riskide maandamise aspekt üüri- ja kõrvalkulude laekumiste tagamise näol“, avab Mikk Laos Hoovi visiooni. Ettevõte reklaamib oma teenust „Üürigarantii“ nime all, kuna Hoovi asutajate sõnul on faktooringu mõiste paljudele inimestele kauge või seostub ainult krediidi võtmisega.

Ehtne faktooring erineb kindlustusest peamiselt selle poolest, et kindlustuse puhul tuleb esitada kahjunõue tagantjärele pärast kahju tekkimist ja tasuda omavastutus, kusjuures kannatanul on kohustus kahju tekkimist ja ulatust ise tõendada ning kompenseerimine toimub alles pärast juhtumi menetlemist ja positiivse otsuse tegemist kindlustusandja poolt. Ehtsa faktooringu puhul omandab faktoor aga kohe lepingu sõlmimisel ise nõude, võtab kohustuse selle eest kokkulepitud kuupäeval ja summas tasuda, kogub ise võlgnikult makseid ning nõude loovutaja jaoks jääb ära kahjunõude esitamine, sellele järgnev menetlusprotsess, omavastutus, ebakindlus ning ajaline viide.

Hoovi asutajad on Karl Märka, Mikk Laos ja Egert Ott Metsandi. Ettevõtte esimeses rahastusringis osales grupp kohalikke Eesti investoreid, kes on muuhulgas ka Eesti ühe suurima järelmaksupakkuja Esto osanikud.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412