Tooteuudised

Täpsem ülevaade Securebadgeri teenustest ja lisavõimalustest

Kirjeldame täpsemalt meie poolt pakutavaid lisateenuseid alates tasuta teenustest nagu kommunaalarvete haldamine, üürniku võlamenetlus ja üürniku käendamine kuni täishalduse lahendusteni koos garanteeritud üüritootlusega.
Securebadger

Selles artiklis kirjeldame täpemalt meie poolt pakutavaid teenuseid, lisavõimalusi ja nende hinnastamist.

Ettemaksu protsent

Ettemaksu protsent näitab kui suure osa tulevasest üüritulust saab omanik ettemaksuna kohe kätte. Seda saab lepingu ajal jooksvalt muuta ning valides alguses 0% ettemaksu saab omanik igakuiselt kätte täpselt selle üürisumma, mis on üürilepingus igakuise üürina kokku lepitud. 10% - 90% ettemaksu valimisel saab omanik valitud osa ettemaksuna ning järelejäänud summa jaotub igakuiste üürilaekumistena kogu lepinguperioodi peale. Ettemaksu välja võtmisel rakendub teenustasu minimaalselt 5% ettemaksu summast.

Ettemaksu tagatis

"Annan allüürniku üürilaekumistele endapoolse käenduse" - ettemaksu puhul maksab allüürnik üüri Securebadgerile ning selliselt tasutakse ka üürileandja poolt võetud ettemaks. Allüürniku lahkumisel või maksejõuetuks muutumisel peab üürileandja kuni uue allüürniku leidmiseni ise Securebadgerile igakuiste maksetena ettemaksu tagasi maksma. "Soovin, et üürinõue oleks tagatud ainult üürniku poolt" - allüürnik maksab üüri otse Securebadgerile ning tema lahkumisel või maksejõuetuks muutumisel tegeleb Securebadger ise võlgnevuse sissenõudmisega ning uue maksejõulise üürniku leidmisega. Üürileandjal sellisel juhul mingit riski ei teki.

Üürniku staatus

Kui omanik ei soovi ise tegeleda üürniku leidmisega, võib ta selle töö usaldada Securebadgerile. Sellisel juhul me kasutame usaldusväärse maakleri teenust, aga üürilesoovijate taustakontrolli viime ise läbi. Üürileandjale on see teenus tasuta ning lepingutasu maksab üürnik. Kui üürileandja soovib hakata igakuist üüritulu teenima kohe meiega lepingu sõlmimisel sõltumata allüürniku olemasolust, siis kaasneb selle teenusega lisatasu sõltuvalt üüriobjekti asukohast ja seisukorrast.

Soovin, et Securebadger tegeleks igapäevase haldusega

Igapäevase halduse alla kuulub üürniku küsimuste ja probleemidega tegelemine. Näiteks enda ukse taha lukustamine, lekkivad torud, rikkis kodumasin ja muud õnnetusjuhtumid mis ei teki üürniku süül. Siia alla kuulub ka lepingu lõpetamine ja sellega seotud tegevused. Teenusega kaasneb lisatasu alates 1% igakuisest üürist ning remonditööde arve esitatakse üürileandjale.

Soovin, et Securebadger kõrvaldaks üürniku tekitatud kahjustused

Teenus tähendab, et meie võtame täisvastutuse üürniku tekitatud kahjustuste eest. Näiteks kui üürnik lõhub ära mõne sisustuselemendi, siis korraldame meie kahjustuste kõrvaldamise enda kuludega ning esitame arve üürnikule. Teenusega kaasneb lisatasu alates 2,5% igakuisest üürist. Üürileandjal peab olema sõlmitud kodukindlustus mõne kindlustusandja juures, aga muud vastutust tal ei ole.

Soovin, et Securebadger pakuks üürnikule tagatisraha käendust

Märkimisväärne protsent potentsiaalsetest üürilepingutest jääb sõlmimata kuna üürilesoovijal ei ole parajasti välja käia ühe kuu ettemaksu, lepingutasu ja tagatisraha. See tähendab, et üüriobjekt seisab kauem tühjalt ning ei teeni omanikule tulu. Me saame pakkuda üürilesoovijale võimalust tasuda lepingutasu, ettemaks ja deposiit ühtlaste maksetena kogu üürilepingu perioodi peale ning kiirendada sellega üürileandja jaoks lepinguni jõudmist. Üürileandja jaoks on see teenus tasuta.

Soovin, et Securebadger tegeleks vajadusel üürniku võlamenetlusega.

Tasuta lisateenus. Üürniku maksejõuetuks muutumisel tegeleme meie võlahaldusega ise. Sinna alla kuulub maksehäire avaldamine maksehäireregistris ja nõude inkassosse edastamine. Kui üürileandja soovib, et talle laekuks üür ka võlamenetluse ajal ning ta oleks kaitstud ka kohtukulude tasumise eest, peab ta valima valikud  "Soovin, et üürinõue oleks tagatud ainult üürniku poolt" ja "Soovin, et Securebadger maksaks mulle üüri ka siisl, kui allüürnik osutub maksejõuetuks".

Soovin, et Securebadger haldaks kommunaalteenuste arveid

Tasuta lisateenus. Üürileandja korraldab kõikide originaalarvete laekumise, s.h. ühistu arved, elekter, võrguteenus, gaas, internet, otse Securebadgerile ning meie edastame koondarve üürnikule ja jälgime ka arvete õigeaegset tasumist. Vajadusel saadame meeldetuletusi.

Soovin, et Securebadger maksaks mulle üüri ka siis, kui allüürnik osutub maksejõuetuks

Kui üürnik lõpetab mingil põhjusel üüriarvete tasumise, siis võime me omanikule sellegipoolest lepingus ette nähtud üüri koos kommunaalmaksetega edasi maksta kuni poole aasta vältel. Sellisel juhul võtame me suure osa üürnikust tulevast riskist enda kanda. Teenustasu algab 0,5% kuus ning sõltub valitud üürniku riskiprofiilist, mille me arvutame oma üürniku taustakontrolli lahendust kasutades.

Soovin, et Securebadger maksaks mulle üüri ka ajal, mil allüürnikku parajasti ei ole

Kui üürileping allüürnikuga lõppeb või lõpetatakse, siis võime me omanikule üürilepingus ette nähtus summas üüri edasi maksta kuni me leiame uue maksejõulise üürniku. Kui meil ei õnnestu endise üürisummaga üürnikku leida, siis katame me vahe ise. Sellisel juhul võtame me vakantsusriski enda kanda. Teenustasu algab 2,5% igakuisest üürist.

Ei luba lühiajalist üüri AirBnB ja Booking.com kaudu

Kui üürileandja soovib üürniku valiku jätta meie hooleks, siis sobiva asukoha puhul võime me kombineerida pikaajalist ja lühiajalist üüri. Sellisel juhul võib üürileandja teenida paremat tootlust, kui ainult pikaajalise üüri puhul ning seda isegi pärast meie teenustasu mahaarvamist. Näiteks võime me sobiva üüripinna puhul pakkuda omanikule täisteenust koos igakuiste garanteeritud laekumistega ning seejuures maksta isegi turuhinnast kõrgemat üüri. Kui omanik ei luba lühiajalist üüri, siis on objekti üüripotentsiaal piiratud ning me ei saa maksta nii kõrget üüri.

Me loodame, et see artikkel andis piisava ülevaate meie teenustest ja lepingu võimalustest. Kui Sinagi soovid suurendada oma üürikinnisvara tootlust, vähendada riske ja tõsta likviidsust, siis sõlmi meiega leping juba täna.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.